8-ročné gymnázium Tlačiť E-mail

Prehľad obsahu CD nosičov v 5. až 9. ročníku ZŠ so zoznamom piesní a skladieb na počúvanie :

CD pre 5. ročník  obsah je vhodný na zopakovanie učiva HUV z 5. ročníka ZŠ v prepojení na obsah 1. ročníka 8G

CD pre 6. ročník   -  obsah je totožný s učivom HUV 1. ročníka 8G a vhodný pre predmet výchova umením  

CD pre 7. ročník   -  obsah je totožný s učivom HUV 2. ročníka 8G a vhodný pre predmet výchova umením   

CD pre 8. ročník   -  obsah je totožný s učivom HUV 3. ročníka 8G a vhodný pre predmet umenie a kultúra  

CD pre 9. ročník  -  obsah je totožný s učivom HUV 4. ročníka 8G a vhodný pre predmet umenie a kultúra   

CD ako učebná pomôcka

CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 5. - 9. ročník ZŠ možno používať v podmienkach gymnázia ako učebnú pomôcku v predmetoch hudobná výchova a umenie a kultúra  podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra (sady CD pre každý ročník obsahujú inštrumentáciu piesní z učebníc HUV a počúvanie hudby podľa odporúčania učebníc). 

Umenie a kultúra 

Inovovaný štátny vzdelávací program pre HUV - gymnázium s osemročným vzdelávacím programom - TU otvorte