Ján PavelčákUčebná pomôcka hudobného projektu „Jano Pavelčák deťom“ je určená na pomoc učiteľom hudobnej výchovy (HUV) a ich žiakom na základných školách (ZŠ), základných umeleckých školách (ZUŠ), 8-ročných gymnáziách, špeciálnych základných školách (ŠZŠ). Uľahčuje prípravu vyučovacích hodín HUV najmä učiteľom bez príslušnej kvalifikácie, ale i kvalifikovaným, muzikantsky málo zdatným učiteľom HUV.

Všetky CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 1. až 9. ročník ZŠ možno používať ako učebnú pomôcku v predmete hudobná výchova podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v 1. až 4. ročníku (primárne vzdelávanie), v 5. až 8. ročníku (nižšie stredné vzdelávanie) a podľa Štátneho vzdelávacieho programu v 9. ročníku vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.

Piesne sú nahrané na samostatných CD nosičoch chronologicky za sebou podľa obsahu učebníc. Je rešpektovaná tónina a intonácia piesne, jej harmónia a primerané tempo k veku žiakov.

CIEĽ

Populárnou formou priblížiť ľudovú pieseň za účelom výchovy k prirodzenému hudobnému a estetickému cíteniu. Žiakov motivovať ku kladnému vzťahu k ľudovej piesni prostredníctvom vekovo im blízkeho a príťažlivého rytmického spracovania piesní, ktoré budú chcieť využiť pre svoj spev a ktoré zároveň obohatia náplň hodín HUV a podporia vzťah žiakov k interpretácii ľudovej piesne.

Inštrumentáciu tvorí spolu 494 piesní z učebníc HUV pre 1. – 9. ročník ZŠ a 96 piesní z učebníc pre ŠZŠ. Z nich až 60 % tvorí slovenská ľudová pieseň. Zvyšných 40 % tvoria umelé piesne a piesne iných národov.

Odporúčanie učiteľom hudobnej výchovy k nácviku piesní – postupnosť krokov

 1. Učiteľ si pieseň pred nácvikom prehrá, stotožní sa s jej melódiou, rytmom, tempom a so štruktúrou nahrávky.
 2. Žiaci si pieseň najprv vypočujú a nahrávku si porovnávajú s textom piesne.
 3. Žiaci si osvoja text piesne, jej rytmus a melódiu v pomalom tempe bez hudobného sprievodu.
 4. Žiaci si pieseň znovu vypočujú a zároveň si ju polohlasom môžu aj spievať.
 5. Pri ďalšom prehrávaní sa nahrávka použije ako sprievod ku spevu. Dominantný má byť spev žiakov a nie hudobný sprievod.
 6. Nahrávku možno využiť k tancu na hodinách hudobnej výchovy i na školských slávnostiach.
 7. Vybraný hudobný sprievod možno spolu so spevom žiakov zaznamenať ako zvukovú nahrávku na mp3 a vložiť ju na hudobnú časť webovej stránky školy ako prezentáciu.

Skladby na počúvanie určené v učebniciach HUV sú doplnkovým hudobným materiálom. Ich pravidelné prehrávanie podporí u žiakov ich hudobnú predstavivosť a rozšíri ich obzor hudobného poznania. Doplnkom v každom ročníku sú samostatné CD s ukážkami odporúčaných skladieb na počúvanie podľa učebných osnov, zoradených chronologicky podľa obsahu učebnice.

Zvukový obsah odporúčaných skladieb na počúvanie hudby z učebníc HUV tvorí až 546 ukážok v skrátenom alebo úplnom znení v závislosti od dĺžky hudobného diela za účelom obohatenia fonotéky v kabinetoch HUV.

PaedDr. Ján Pavelčák, autor učebnej pomôcky

Ján Pavelčák

Učebná pomôcka hudobného projektu „Jano Pavelčák deťom“ je určená na pomoc učiteľom hudobnej výchovy (HUV) a ich žiakom na základných školách (ZŠ), základných umeleckých školách (ZUŠ), 8-ročných gymnáziách, špeciálnych základných školách (ŠZŠ). Uľahčuje prípravu vyučovacích hodín HUV najmä učiteľom bez príslušnej kvalifikácie, ale i kvalifikovaným, muzikantsky málo zdatným učiteľom HUV.

Všetky CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 1. až 9. ročník ZŠ možno používať ako učebnú pomôcku v predmete hudobná výchova podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v 1. až 4. ročníku (primárne vzdelávanie), v 5. až 8. ročníku (nižšie stredné vzdelávanie) a podľa Štátneho vzdelávacieho programu v 9. ročníku vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.

Piesne sú nahrané na samostatných CD nosičoch chronologicky za sebou podľa obsahu učebníc. Je rešpektovaná tónina a intonácia piesne, jej harmónia a primerané tempo k veku žiakov.

CIEĽ

Populárnou formou priblížiť ľudovú pieseň za účelom výchovy k prirodzenému hudobnému a estetickému cíteniu. Žiakov motivovať ku kladnému vzťahu k ľudovej piesni prostredníctvom vekovo im blízkeho a príťažlivého rytmického spracovania piesní, ktoré budú chcieť využiť pre svoj spev a ktoré zároveň obohatia náplň hodín HUV a podporia vzťah žiakov k interpretácii ľudovej piesne.

Inštrumentáciu tvorí spolu 494 piesní z učebníc HUV pre 1. – 9. ročník ZŠ a 96 piesní z učebníc pre ŠZŠ. Z nich až 60 % tvorí slovenská ľudová pieseň. Zvyšných 40 % tvoria umelé piesne a piesne iných národov.

Odporúčanie učiteľom hudobnej výchovy k nácviku piesní – postupnosť krokov

 1. Učiteľ si pieseň pred nácvikom prehrá, stotožní sa s jej melódiou, rytmom, tempom a so štruktúrou nahrávky.
 2. Žiaci si pieseň najprv vypočujú a nahrávku si porovnávajú s textom piesne.
 3. Žiaci si osvoja text piesne, jej rytmus a melódiu v pomalom tempe bez hudobného sprievodu.
 4. Žiaci si pieseň znovu vypočujú a zároveň si ju polohlasom môžu aj spievať.
 5. Pri ďalšom prehrávaní sa nahrávka použije ako sprievod ku spevu. Dominantný má byť spev žiakov a nie hudobný sprievod.
 6. Nahrávku možno využiť k tancu na hodinách hudobnej výchovy i na školských slávnostiach.
 7. Vybraný hudobný sprievod možno spolu so spevom žiakov zaznamenať ako zvukovú nahrávku na mp3 a vložiť ju na hudobnú časť webovej stránky školy ako prezentáciu.

Skladby na počúvanie určené v učebniciach HUV sú doplnkovým hudobným materiálom. Ich pravidelné prehrávanie podporí u žiakov ich hudobnú predstavivosť a rozšíri ich obzor hudobného poznania. Doplnkom v každom ročníku sú samostatné CD s ukážkami odporúčaných skladieb na počúvanie podľa učebných osnov, zoradených chronologicky podľa obsahu učebnice.

Zvukový obsah odporúčaných skladieb na počúvanie hudby z učebníc HUV tvorí až 546 ukážok v skrátenom alebo úplnom znení v závislosti od dĺžky hudobného diela za účelom obohatenia fonotéky v kabinetoch HUV.

PaedDr. Ján Pavelčák, autor učebnej pomôcky

Ján Pavelčák

Učebná pomôcka hudobného projektu „Jano Pavelčák deťom“ je určená na pomoc učiteľom hudobnej výchovy (HUV) a ich žiakom na základných školách (ZŠ), základných umeleckých školách (ZUŠ), 8-ročných gymnáziách, špeciálnych základných školách (ŠZŠ). Uľahčuje prípravu vyučovacích hodín HUV najmä učiteľom bez príslušnej kvalifikácie, ale i kvalifikovaným, muzikantsky málo zdatným učiteľom HUV.

Všetky CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 1. až 9. ročník ZŠ možno používať ako učebnú pomôcku v predmete hudobná výchova podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v 1. až 4. ročníku (primárne vzdelávanie), v 5. až 8. ročníku (nižšie stredné vzdelávanie) a podľa Štátneho vzdelávacieho programu v 9. ročníku vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.

Piesne sú nahrané na samostatných CD nosičoch chronologicky za sebou podľa obsahu učebníc. Je rešpektovaná tónina a intonácia piesne, jej harmónia a primerané tempo k veku žiakov.

CIEĽ

Populárnou formou priblížiť ľudovú pieseň za účelom výchovy k prirodzenému hudobnému a estetickému cíteniu. Žiakov motivovať ku kladnému vzťahu k ľudovej piesni prostredníctvom vekovo im blízkeho a príťažlivého rytmického spracovania piesní, ktoré budú chcieť využiť pre svoj spev a ktoré zároveň obohatia náplň hodín HUV a podporia vzťah žiakov k interpretácii ľudovej piesne.

Inštrumentáciu tvorí spolu 494 piesní z učebníc HUV pre 1. – 9. ročník ZŠ a 96 piesní z učebníc pre ŠZŠ. Z nich až 60 % tvorí slovenská ľudová pieseň. Zvyšných 40 % tvoria umelé piesne a piesne iných národov.

Odporúčanie učiteľom hudobnej výchovy k nácviku piesní – postupnosť krokov

 1. Učiteľ si pieseň pred nácvikom prehrá, stotožní sa s jej melódiou, rytmom, tempom a so štruktúrou nahrávky.
 2. Žiaci si pieseň najprv vypočujú a nahrávku si porovnávajú s textom piesne.
 3. Žiaci si osvoja text piesne, jej rytmus a melódiu v pomalom tempe bez hudobného sprievodu.
 4. Žiaci si pieseň znovu vypočujú a zároveň si ju polohlasom môžu aj spievať.
 5. Pri ďalšom prehrávaní sa nahrávka použije ako sprievod ku spevu. Dominantný má byť spev žiakov a nie hudobný sprievod.
 6. Nahrávku možno využiť k tancu na hodinách hudobnej výchovy i na školských slávnostiach.
 7. Vybraný hudobný sprievod možno spolu so spevom žiakov zaznamenať ako zvukovú nahrávku na mp3 a vložiť ju na hudobnú časť webovej stránky školy ako prezentáciu.

Skladby na počúvanie určené v učebniciach HUV sú doplnkovým hudobným materiálom. Ich pravidelné prehrávanie podporí u žiakov ich hudobnú predstavivosť a rozšíri ich obzor hudobného poznania. Doplnkom v každom ročníku sú samostatné CD s ukážkami odporúčaných skladieb na počúvanie podľa učebných osnov, zoradených chronologicky podľa obsahu učebnice.

Zvukový obsah odporúčaných skladieb na počúvanie hudby z učebníc HUV tvorí až 546 ukážok v skrátenom alebo úplnom znení v závislosti od dĺžky hudobného diela za účelom obohatenia fonotéky v kabinetoch HUV.

PaedDr. Ján Pavelčák, autor učebnej pomôcky

Ján Pavelčák

Učebná pomôcka hudobného projektu „Jano Pavelčák deťom“ je určená na pomoc učiteľom hudobnej výchovy (HUV) a ich žiakom na základných školách (ZŠ), základných umeleckých školách (ZUŠ), 8-ročných gymnáziách, špeciálnych základných školách (ŠZŠ). Uľahčuje prípravu vyučovacích hodín HUV najmä učiteľom bez príslušnej kvalifikácie, ale i kvalifikovaným, muzikantsky málo zdatným učiteľom HUV.

Všetky CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 1. až 9. ročník ZŠ možno používať ako učebnú pomôcku v predmete hudobná výchova podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v 1. až 4. ročníku (primárne vzdelávanie), v 5. až 8. ročníku (nižšie stredné vzdelávanie) a podľa Štátneho vzdelávacieho programu v 9. ročníku vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.

Piesne sú nahrané na samostatných CD nosičoch chronologicky za sebou podľa obsahu učebníc. Je rešpektovaná tónina a intonácia piesne, jej harmónia a primerané tempo k veku žiakov.

CIEĽ

Populárnou formou priblížiť ľudovú pieseň za účelom výchovy k prirodzenému hudobnému a estetickému cíteniu. Žiakov motivovať ku kladnému vzťahu k ľudovej piesni prostredníctvom vekovo im blízkeho a príťažlivého rytmického spracovania piesní, ktoré budú chcieť využiť pre svoj spev a ktoré zároveň obohatia náplň hodín HUV a podporia vzťah žiakov k interpretácii ľudovej piesne.

Inštrumentáciu tvorí spolu 494 piesní z učebníc HUV pre 1. – 9. ročník ZŠ a 96 piesní z učebníc pre ŠZŠ. Z nich až 60 % tvorí slovenská ľudová pieseň. Zvyšných 40 % tvoria umelé piesne a piesne iných národov.

Odporúčanie učiteľom hudobnej výchovy k nácviku piesní – postupnosť krokov

 1. Učiteľ si pieseň pred nácvikom prehrá, stotožní sa s jej melódiou, rytmom, tempom a so štruktúrou nahrávky.
 2. Žiaci si pieseň najprv vypočujú a nahrávku si porovnávajú s textom piesne.
 3. Žiaci si osvoja text piesne, jej rytmus a melódiu v pomalom tempe bez hudobného sprievodu.
 4. Žiaci si pieseň znovu vypočujú a zároveň si ju polohlasom môžu aj spievať.
 5. Pri ďalšom prehrávaní sa nahrávka použije ako sprievod ku spevu. Dominantný má byť spev žiakov a nie hudobný sprievod.
 6. Nahrávku možno využiť k tancu na hodinách hudobnej výchovy i na školských slávnostiach.
 7. Vybraný hudobný sprievod možno spolu so spevom žiakov zaznamenať ako zvukovú nahrávku na mp3 a vložiť ju na hudobnú časť webovej stránky školy ako prezentáciu.

Skladby na počúvanie určené v učebniciach HUV sú doplnkovým hudobným materiálom. Ich pravidelné prehrávanie podporí u žiakov ich hudobnú predstavivosť a rozšíri ich obzor hudobného poznania. Doplnkom v každom ročníku sú samostatné CD s ukážkami odporúčaných skladieb na počúvanie podľa učebných osnov, zoradených chronologicky podľa obsahu učebnice.

Zvukový obsah odporúčaných skladieb na počúvanie hudby z učebníc HUV tvorí až 546 ukážok v skrátenom alebo úplnom znení v závislosti od dĺžky hudobného diela za účelom obohatenia fonotéky v kabinetoch HUV.

PaedDr. Ján Pavelčák, autor učebnej pomôcky