Vyberte si z ponuky CD na počúvanie hudby pre vyučovanie hudobnej náuky v ZUŠ. CD na počúvanie hudby v ZŠ obsahujú aj hudobný materiál, ktorý stanovujú Učebné osnovy pre prípravné a základné štúdium základnej umeleckej školy. Kompletná ponuka CD obsahuje spolu 546 úplných i skrátených ukážok na počúvanie hudby:

sada 2 CD pre 1. – 4. ročník ZŠ s 85 skladbami na počúvanie

sada 2 CD pre 5. ročník ZŠ so 74 skladbami na počúvanie

sada 2 CD pre 6. ročník ZŠ s 81 skladbami na počúvanie

sada 3 CD pre 7. ročník ZŠ so 137 skladbami na počúvanie

sada 2 CD pre 8. ročník ZŠ so 67 skladbami na počúvanie

sada 2 CD pre 9. ročník ZŠ so 67 skladbami na počúvanie

1 CD pre špeciálne triedy s 35 skladbami na počúvanie