objednať

5,00 €

Album obsahuje 21 rytmicky upravených ľudových piesní na 16 trackoch. Pomenovanie dostal podľa titulnej piesne Mám ja hrušku. Niektoré piesne majú Tánin autorský text (Fajduli faj, Icom picom, A ked ja še zavežňem).

Album bol nahraný v košickom štúdiu Savid v auguste 2008.

Krst albumu sa uskutočnil v nedeľu 18. januára 2009 v Dome umenia v Košiciach. Hosťom krstu bola skupina Ščamba, ktorá album pokrstila.

P.č. Názov piesne Čas
1. Mám ja hrušku 3:44
2. Vretienko mi padá 3:42
3. Fajduli-faj 3:55
4. Ach, mamičko, mamko 3:34
5. Už som še ožeňil, už je darmo – mix 3:08
6. A ked ja še zavežňem – 1. verzia 4:10
7. Trebišov to valal 4:21
8. Chodila dievčina 3:22
9. Icom, picom 4:28
10. Keby som bol vtáčkom 3:08
11. Ej, ľeto horuce 3:18
12. Slovenské mamičky – mix 6:50
13. Hej, Sokoly 4:49
14. Zaleť, sokol, biely vták 4:05
15. Mamo, mamo – mix 5:24
16. A ked ja še zavežňem – 2. verzia 4:11

Celkový čas: 66:16